MFH Group Logo
Flag of the United Kingdom

Bülten

Anayasa Mahkemesi, 6183 Sayılı Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasının 1 numaralı bendini iptal etti.
Anayasa Mahkemesi, 6183 Sayılı Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasının 1 numaralı bendini iptal etti.

Anayasa Mahkemesi, 6183 Sayılı Kanun'un 28. maddesinin 1. fıkrasının 1 numaralı bendini iptal etti. İptal hükmü, 15.09.2023 tarihli 32310 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandıktan 9 ay sonra yürürlüğe girecektir.

Vergi, Hukuk, Güncel
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.

“Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 12 Eylül 2023 tarihli 32307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Güncel, Enerji
Anayasa Mahkemesi’nden Dijital Hizmet Vergisi ile ilgili Önemli iptal Kararı
Anayasa Mahkemesi’nden Dijital Hizmet Vergisi ile ilgili Önemli iptal Kararı

Anayasa Mahkemesi Dijital Hizmet Vergisini Düzenleyen 7194 Sayılı Kanun’un Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Erişime Engelle Yetkisi Veren Maddesini İptal Etti

Güncel, Vergi, Teknoloji
Türkiye'de Yenilenebilir Enerji Alanına Sağlanan Teşvikler
Türkiye'de Yenilenebilir Enerji Alanına Sağlanan Teşvikler

Türkiye'de yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmak ve teşvik etmek için devlet tarafından doğrudan ve dolaylı olarak sağlanan birtakım avantajlar bulunmaktadır.

Enerji, Teşvik
EPDK tarafından "Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetmelik Taslağı" yayımlanmıştır.
EPDK tarafından "Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetmelik Taslağı" yayımlanmıştır.

EPDK’nın internet sitesinde Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetmelik Taslağı yayınlanmıştır.

Enerji, Güncel
“Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik” yayımlandı.
“Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik” yayımlandı.

22.07.2023 tarihli ve 32256 Sayılı Resmi Gazetede “Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik” yayımlandı.

Güncel, Vergi
Anayasa Mahkemesi Vergi Usul Kanunu 153/A maddesinde bazı hükümleri iptal etti.
Anayasa Mahkemesi Vergi Usul Kanunu 153/A maddesinde bazı hükümleri iptal etti.

Anayasa Mahkemesi'nin 22.03.2023 tarihli kararıyla, Vergi Usul Kanunu'na eklenen 153/A maddesindeki teminat uygulamasıyla ilgili bazı hükümler iptal edildi

Güncel, Vergi
7456 Sayılı Kanun ile ek motorlu taşıtlar vergisi getirilmiştir.
7456 Sayılı Kanun ile ek motorlu taşıtlar vergisi getirilmiştir.

Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda yapıldı.

Güncel, Vergi
7456 Sayılı Kanun ile vergi kanunlarında değişiklikler getirildi.
7456 Sayılı Kanun ile vergi kanunlarında değişiklikler getirildi.

15.07.2023 tarihli ve 32249 Sayılı Resmi Gazetede 7456 Sayılı “6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi için Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” yayımlandı.

Güncel, Vergi, Teşvik
07.07.2023 Tarih ve 32241 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları İle Bazı Vergi ve Harç Tutarları İle Oranları Değiştirilmiştir.
07.07.2023 Tarih ve 32241 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları İle Bazı Vergi ve Harç Tutarları İle Oranları Değiştirilmiştir.

07.07.2023 tarihinde Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları ile bazı vergi ve harç tutarları ile oranları tutar ve oranlarında önemli değişiklikler yapıldı.

Vergi, Güncel
7440 Sayılı Kanun İle Getirilen Ek Vergilerde Emisyon Priminin Vergilendirilmesi
7440 Sayılı Kanun İle Getirilen Ek Vergilerde Emisyon Priminin Vergilendirilmesi

Emisyon priminin 7440 sayılı kanun ile getirilen ek vergilendirmeye tabi olması konusu tartışmalara yol açmaktadır.

Vergi, Hukuk
"İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlandı.
"İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlandı.

06.07.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik ile, 15.07.2023 tarihinde yürürlüğe girmek üzere İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte önemli değişiklikler yapılmıştır.

Vergi, Güncel
İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğinde Yapılan Son Değişiklikler Işığında İkinci El Taşıt Satışının Vergisel Boyutu
İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğinde Yapılan Son Değişiklikler Işığında İkinci El Taşıt Satışının Vergisel Boyutu

06.07.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ilan yoluyla ikinci el kara taşıtı satışı yapanlara yönelik önemli düzenlemeler içermektedir.

Vergi
Süresinde Yapılan Tam Tasdik Sözleşmesi
Süresinde Yapılan Tam Tasdik Sözleşmesi

Süresinde yapılan tam tasdik sözleşmesi bulunan mükelleflere sağlanan bazı avantajlar bulunmaktadır.

Vergi Denetimi, Muhasebe ve Mali Danışmanlık Hizmetleri
Anayasa Mahkemesi’nin Yerinde İnceleme Yetkisine İlişkin 20.06.2023 Tarihli Kararı.
Anayasa Mahkemesi’nin Yerinde İnceleme Yetkisine İlişkin 20.06.2023 Tarihli Kararı.

Anayasa Mahkemesi’nin Rekabet Kurulu’nun Yerinde İnceleme Yetkisine İlişkin 20.06.2023 Tarihli Kararı.

Güncel, Hukuk
Elektronik Veri İbraz Sistemi (e-Viz)
Elektronik Veri İbraz Sistemi (e-Viz)

Vergi Usul Kanununun mükerrer 242’nci maddesinde yer alan yetkiye istinaden yapılan mevzuat değişiklikleri neticesinde; elektronik verilerin elektronik ortamda ibrazını sağlayan “Elektronik Veri İbraz Sistemi (e-Viz)” geliştirilmiştir.

Elektronik Denetim, Vergi
Türkiye'de Bulunan Yabancıların Hukuki Durumu
Türkiye'de Bulunan Yabancıların Hukuki Durumu

Türkiye'de bulunan yabancıların ülkeye giriş, ülkede kalış (ikamet izinleri) ve gerekli durumlarda sınır dışı (deport) işlemleri 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa (YUKK) göre yürütülmektedir.

Yabancılar Hukuku
Elektronik Denetim ve Teknolojik Gelişmeler
Elektronik Denetim ve Teknolojik Gelişmeler

Teknolojik gelişmelerle birlikte Gelir İdaresi Başkanlığı da vergi denetimini kolaylaştırmak için elektronik belge ve kayıt oluşturulmasına ilişkin yasal düzenlemeler yapmaktadır.

Elektronik Denetim, Vergi
Sosyal Medya Üzerinden Kazanç Elde Edenlerin Gelir Vergisi Yükümlülükleri
Sosyal Medya Üzerinden Kazanç Elde Edenlerin Gelir Vergisi Yükümlülükleri

Sosyal medya üzerinden kazanç elde edenleri yerine getirmek zorunda olduğunuz yükümlülükler bulunmaktadır. Eğer sosyal medya platformları üzerinden az ya da çok kazanç elde diyorsanız yazımızı mutlaka okuyun.

Vergi
Vergi Hukukunda Pişmanlık ve Islah
Vergi Hukukunda Pişmanlık ve Islah

Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen mükellefler ve bunların işlenişine iştirak eden kişilerin durumu kendiliğinden idareye dilekçe ile haber vermesi ve diğer şartları karşılaması halinde vergi ziyaı cezası kesilmez.

Vergi
Küçük Ödemelerde Zamanaşımı
Küçük Ödemelerde Zamanaşımı

Vergi Memurları Tarafından Yapılan Küçük Ödemeler Vergi Borcunun Zamanaşımına Uğramasını Engeller mi?

Hukuk, Vergi
Sosyal Medya Yayıncılarının Vergilendirilmesi
Sosyal Medya Yayıncılarının Vergilendirilmesi

Yazımızda sosyal medya platformlarında nasıl yayın yapıldığı, nasıl kazanç elde edildiği ve elde edilen kazançların nasıl vergilendirildiği hususları irdelenmiştir.

Teknoloji, Vergi
Tekrar Haciz Tatbiki
Tekrar Haciz Tatbiki

Kamu Alacaklarının Zamanaşımına Uğramasını Engellemeye Yönelik Tekraren Uygulanan Hacizler Zamanaşımını Keser mi?

Vergi
İzale-i Şüyu
İzale-i Şüyu

İzale-i Şüyu (Ortaklığın Giderilmesi) İle Satışlarda Hissedarlar Alıcı Olursa KDV Ödenir mi?

Hukuk, Vergi
İhraç Kayıtlı Satışlarda Dövizle Ödeme Yasağı
İhraç Kayıtlı Satışlarda Dövizle Ödeme Yasağı

11/8/1989 tarih ve 20249 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararın 4'üncü maddesi

Gümrük ve Dış Ticaret, Vergi
Deprem Bölgesinde Damga Vergisi
Deprem Bölgesinde Damga Vergisi

Afet Bölgesi'nin Yeniden İnşa Edilmesine veya Onarılmasına İlişkin İhalelerde Damga Vergisi Ödenir mi?

Vergi
7440 Sayılı Kanun İle Getirilen Ek Vergi'nin Hukuki Değerlendirilmesi
7440 Sayılı Kanun İle Getirilen Ek Vergi'nin Hukuki Değerlendirilmesi

7440 sayılı kanun m.10/27 ile 2022 takvim yılına ilişkin kurumlar vergisi mükelleflerine Ek Vergi yükümlülüğü getirilmiştir.

Hukuk
7440 Sayılı Kanun İle Getirilen "Ek Vergi" Nedir?
7440 Sayılı Kanun İle Getirilen "Ek Vergi" Nedir?

7440 sayılı kanunun 10 uncu maddesinin 27 nci fıkrası ile getirilen "Ek Vergi" nedir? Nasıl hesaplanır? Kimlere uygulanır?

Vergi
7440 Sayılı Kanun
7440 Sayılı Kanun

"Vergi Affı Yasası", "Matrah Artırımı Yasası" veya "Yapılandırma Yasası" olarak ta bilinen 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

Vergi
6923 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
6923 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 6923 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 10.03.2023 Tarihli Resmi Gazete'de Yayımlandı.

Teşvik
70 No.lu Katma Değer Vergisi Sirküleri
70 No.lu Katma Değer Vergisi Sirküleri

Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması konusunda 70 No.lu Katma Değer Vergisi Sirküleri Yayınlandı.

Gümrük ve Dış Ticaret, Vergi
Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu Düzenleme Zorunluluğu
Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu Düzenleme Zorunluluğu

Makalemizin konusunu “Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu” düzenleme zorunluluğu ve bu zorunluluğa uymamanın yaptırımları ile bu yaptırımlara ilişkin öneriler oluşturmaktadır.

Gümrük ve Dış Ticaret, Vergi