MFH Group Logo
Flag of the United Kingdom

7456 Sayılı Kanun ile ek motorlu taşıtlar vergisi getirilmiştir.

Cover Image for 7456 Sayılı Kanun ile ek motorlu taşıtlar vergisi getirilmiştir.

7456 Sayılı Kanun ile Gelen Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi

7456 Sayılı 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 15 Temmuz 2023 Tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Mezkur Kanun'un 1. Maddesine göre;

Verginin Konusunu Oluşturan Taşıtlar

Buna göre Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanun'unun 5'inci, 6'ncı Geçici 8'inci maddelerindeki (I), (II), (IV) ve (I/A) sayılı tarifelerinde vergi tutarları sayılan "otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler","minibüs, panel van ve motorlu karavanla, otobüs ve benzerleri, kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri", _"uçak ve helikopterler"_den 15.07.2023 tarihinde kayıt ve tescilli bulunanlar ile 31/12/2023 tarihine kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlar Ek MTV'ye tabi olacaktır.

Motorlu Taşıtlar Vergisi kapsamında olmayan deniz taşıtları ile 01.01.2024 tarihinden itibaren ilk defa kayıt ve tescil edilecek araçlar Ek MTV' ye tabi olmayacaktır.

Getirilen bu ek Motorlu Taşıtlar vergisi bir defaya mahsus olacaktır. Ödenmesi gereken ek vergi tutarı, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen veya ettirilecek MTV tutarı kadardır. Kimler Tarafından Ödenir?

Ek motorlu taşıtlar vergisi, MTV mükellefleri ile 31/12/2023 tarihine kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilen taşıtların sahibi olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından ödenecektir. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 4. maddesinde sayılan istisnalar ek vergi için de geçerli olacaktır.

6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hâli ilan edilen yerlerde; deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hâle gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek motorlu taşıtlar vergisinden müstesnadır.

Ek Verginin Ödeme Tarihleri

Kanunun yayımlandığı 15.07.2023 tarihinde ilgili sicillere kayıt ve tescil edilmiş olan taşıtlara ilişkin ek motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksiti Kanunun yayımlandığı ayı izleyen ayın sonu yani 31.08.2023 tarihine kadar, ikinci taksiti 2023 yılının Kasım ayı sonuna kadar olmak üzere iki eşit taksitte ödenecektir.

Kanunun yayımı tarihi olan 15.07.2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlara ilişkin ek motorlu taşıtlar vergisi ise bu taşıtların motorlu taşıtlar vergisi ile birlikte peşin olarak ödenecektir.

Son yazılar

Anayasa Mahkemesi’nden Dijital Hizmet Vergisi ile ilgili Önemli iptal Kararı

Anayasa Mahkemesi Dijital Hizmet Vergisini Düzenleyen 7194 Sayılı Kanun’un Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Erişime Engelle Yetkisi Veren Maddesini İptal Etti

Devamını oku
Anayasa Mahkemesi, 6183 Sayılı Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasının 1 numaralı bendini iptal etti.

Anayasa Mahkemesi, 6183 Sayılı Kanun'un 28. maddesinin 1. fıkrasının 1 numaralı bendini iptal etti. İptal hükmü, 15.09.2023 tarihli 32310 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandıktan 9 ay sonra yürürlüğe girecektir.

Devamını oku
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.

“Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 12 Eylül 2023 tarihli 32307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Devamını oku