MFH Group Logo
Flag of the United Kingdom

07.07.2023 Tarih ve 32241 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları İle Bazı Vergi ve Harç Tutarları İle Oranları Değiştirilmiştir.

Cover Image for 07.07.2023 Tarih ve 32241 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları İle Bazı Vergi ve Harç Tutarları İle Oranları Değiştirilmiştir.

07.07.2023 Tarih ve 32241 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları İle Bazı Vergi ve Harç Tutarları İle Oranları Değiştirilmiştir.

  • 24.12.2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'ın birinci maddesinde yer alan oranlar artırıldı.
KDV Listesi Eski Oran Yeni Oran
(I) Sayılı Listedeki Teslim ve Hizmetler (Değişmedi) %1 %1
(II) Sayılı Listedeki Teslim ve Hizmetler %8 %10
Bunların Dışında Yer Alan Diğer Tüm Teslim ve Hizmetler %18 %20

Bakanlar Kurulu Kararının eki (II) Sayılı Listenin 37. sırası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

Önceki Hali Yeni Hali (10.07.2023 tarihinden itibaren geçerli)
Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan, veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete, diş fırçası ve macunu, diş iplikleri, Diş fırçası ve macunu, diş iplikleri,

Buna göre (I) ve (II) sayılı listelerde yer almayan teslim ve hizmetlerde KDV oranı %18'den %20'ye yükseltildi. Sabun şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete de (II) sayılı listedeydi ve KDV oranı %8'di. Ancak ilgili karar ile bu listeden çıkarıldığı için KDV oranı artık %20 oldu. Söz konusu KDV düzenlemesinin yürürlük tarihi 10.07.2023'tür.

  • Harçlar Kanunu'na bağlı (9) sayılı tarifede yer alan sürücü belgesi hariç harçlar %50 artırıldı. Ayrıca Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifede yer alan yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı 6.091,00 TL iken 08.07.2023 tarihinden itibaren 20.000,00 TL'ye yükseltildi. Söz konusu düzenlemenin yürürlük tarihi 08.07.2023'tür.
  • 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı BKK'nın Eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan %10'luk oran %15'e yükseltildi. Böylece tüketici kredilerinden alınacak BSMV oranı %15'e yükseltilmiş oldu. Söz konusu düzenlemenin yürürlük tarihi 07.07.2023'tür.
  • 5602 Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan oranlar değiştirildi. Vergi oranları; spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde %5'ten %10'a; at yarışlarında %7'den %14'e; diğer şans oyunlarında %10'dan %20'ye yükseltilmiş oldu.Söz konusu düzenlemenin yürürlük tarihi 07.07.2023'tür.
  • 194 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, payları Borsa İstanbul'da işlem gören tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kar payı sayılan tutarlar üzerinden % 0 oranında tevkifat yapılacağı hüküm altına alındı. Böylece yapılan değişiklik ile payları Borsa İstanbul'da işlem görmeyen şirketler için %15 oranında tevkifat uygulaması yeniden uygulanmaya başlandı. Söz konusu düzenlemenin yürürlük tarihi 07.07.2023'tür.

Son yazılar

"İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlandı.

06.07.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik ile, 15.07.2023 tarihinde yürürlüğe girmek üzere İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte önemli değişiklikler yapılmıştır.

Devamını oku
Anayasa Mahkemesi, 6183 Sayılı Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasının 1 numaralı bendini iptal etti.

Anayasa Mahkemesi, 6183 Sayılı Kanun'un 28. maddesinin 1. fıkrasının 1 numaralı bendini iptal etti. İptal hükmü, 15.09.2023 tarihli 32310 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandıktan 9 ay sonra yürürlüğe girecektir.

Devamını oku
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.

“Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 12 Eylül 2023 tarihli 32307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Devamını oku