MFH Group Logo
Flag of the United Kingdom

Anayasa Mahkemesi Vergi Usul Kanunu 153/A maddesinde bazı hükümleri iptal etti.

Cover Image for Anayasa Mahkemesi Vergi Usul Kanunu 153/A maddesinde bazı hükümleri iptal etti.

Anayasa Mahkemesi Vergi Usul Kanunu 153/A maddesinde bazı hükümleri iptal etti.

20.07.2023 tarihli 32254 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 22.03.2023 tarihli 2022/108 E., 2023/55 K. sayılı kararı ile,

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na 6455 sayılı Kanun'un 1. Maddesiyle eklenen 153/A maddesinde; sahte belge düzenleme nedeniyle mükellefiyet kaydı silinen mükelleflerin yeniden işe başlamaları durumunda düzenlenen teminat uygulaması ile ilgili olarak,

Maddenin 3'üncü fıkrasının 2'nci ve 3'üncü cümlelerinde düzenlenen "Otuz günlük süre içinde şartların yerine getirilmemesi ve sayılan kişilerin statülerinin devam ettirilmesi halinde, istenilen teminat tutarı verilen sürenin son günü vade tarihi olarak kabul edilmek suretiyle mükellef adına teminat alacağı olarak tahakkuk ettirilir. Tahakkuk ettirilen teminat alacağı, gecikme zammı tatbik edilerek mükelleften, birinci fıkrada sayılan kişilerin teminat isteme tarihi itibarıyla tahakkuk etmiş tüm vergi borçları ise mükellef müşterek ve müteselsil sorumlu olmak üzere, bu kişilerden 6183 sayılı Kanun uyarınca takip ve tahsil edilir." hükümleri ile,

4'üncü fıkrasının 3'üncü ve 4'üncü cümlelerinde düzenlenen _"_Verilen sürede şartların yerine getirilmemesi halinde, istenilen teminat tutarı verilen sürenin son günü vade tarihi olarak kabul edilmek suretiyle mükellef adına teminat alacağı olarak tahakkuk ettirilir. Tahakkuk ettirilen teminat alacağı, mükelleften 6183 sayılı Kanun uyarınca gecikme zammı tatbik edilerek takip ve tahsil edilir." hükümleri iptal edilmiştir.

Kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra, 20.4.2024 tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.

Son yazılar

Anayasa Mahkemesi’nden Dijital Hizmet Vergisi ile ilgili Önemli iptal Kararı

Anayasa Mahkemesi Dijital Hizmet Vergisini Düzenleyen 7194 Sayılı Kanun’un Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Erişime Engelle Yetkisi Veren Maddesini İptal Etti

Devamını oku
Anayasa Mahkemesi, 6183 Sayılı Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasının 1 numaralı bendini iptal etti.

Anayasa Mahkemesi, 6183 Sayılı Kanun'un 28. maddesinin 1. fıkrasının 1 numaralı bendini iptal etti. İptal hükmü, 15.09.2023 tarihli 32310 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandıktan 9 ay sonra yürürlüğe girecektir.

Devamını oku
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.

“Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 12 Eylül 2023 tarihli 32307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Devamını oku