MFH Group Logo
Flag of the United Kingdom

Süresinde Yapılan Tam Tasdik Sözleşmesi

Cover Image for Süresinde Yapılan Tam Tasdik Sözleşmesi

SÜRESİNDE YAPILAN TAM TASDİK SÖZLEŞMESİNİN SAĞLADIĞI BAZI HAKLAR

Süresinde yapılan tam tasdik sözleşmesi bulunan mükelleflere sağlanan bazı avantajlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

SIRA SÜRESİNDA YAPILMIŞ TAM TASDİK SÖZLEŞMESİNİN MÜKELLEFLERE SAĞLADIĞI HAKLAR YASAL DAYANAĞI
1 İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan 2.600.000 TL Üzerindeki KDV İadelerini YMM Raporu ile Nakden Alabilme İmkanı 46 Seri No.lu SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği
2 1.300.000 TL Üzerindeki Diğer KDV İadelerini YMM Raporu ile Alabilme İmkanı
3 Özel Fatura ile Yapılan Satışlarda Tam Tasdik Sözleşmesi Olması Halinde 350.000 TL'ye Kadar Nakit İade Alabilme İmkanı
4 İmalatçılar tarafından yapılan mal ihracatlarında, Süresinde Tam Tasdik Yapmış Mükelleflerin Aylık Nakit İade Sınırı 10.000 TL yerine 100.000 TL Olarak Dikkate Alınır 41 Seri No.lu Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliğinde YapılanDeğişiklik
5 Gelir/Kurumlar Vergisinden Kesinti Yoluyla Ödenmiş, Henüz Sonuçlanmamış Nakit İade Taleplerine De Uygulanmak Üzere; Süresinde Tam Tasdik Sözleşmesi Yapmış Mükelleflere 1.1.2023 Tarihinden İtibaren Üst Limit 1.518.000 TL Olarak Uygulanır (Gelir ve Kurumlar Vergisinden kesinti yoluyla ödenen vergilerden doğan ve _ 1.1.2023 _ tarihi itibariyle henüz sonuçlanmamış nakit iade taleplerinde _ Tam tasdik aranmadan dilekçeye istinaden yapılabilecek nakit iade sınırı 151.000 TL 'dir. Bu tutarı aşan _ 151.001–1.518.000 TL _ arası nakit iadelerde ise, Süresinde Yapılmış Tam Tasdik Sözleşmesi aranılır. Tam tasdik sözleşmesi olmaması halinde _ 151.000 TL'yi _aşan nakit iade talepleri ile Tam Tasdik Sözleşmesi olsa dahi _ 1.518.000 TL'yi__aşan nakit iade talepleri vergi inceleme sonucuna göre yerine getirilir.) 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
6 KDV İadelerinde İndirimli Teminat Uygulamasından (İTUS) Yararlanılabilmesi İçin Süresinde Yapılmış Tam Tasdik Sözleşmesi Aranır (Diğer Şartlarla Birlikte) KDV Genel Uygulama Tebliği
7 Süresinde Yapılmış Tam Tasdik Sözleşmesi Olan Mükelleflerin Artırımlı Teminat Uygulamasında (ATU) %60 Teminattan Yararlanma İmkanı (Diğer Şartlarla Birlikte)

YMM RAPORU İLE NAKİT ALINABİLECEK KDV İADE LİMİTLERİ

Tam Tasdik sözleşmesi yapılmadan YMM raporu ile nakit alınabilecek KDV iade tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Bu tutarları aşan nakit iadeler için Süresinde Yapılmış Tam Tasdik Sözleşmesi aranmaktadır.

SÜRESİNDE DÜZENLENMİŞ TAM TASDİK SÖZLEŞMESİ BULUNMAYAN MÜKELLEFLERİN, YMM TASDİK RAPORUNA İSTİNADEN ALABİLECEKLERİ KDV İADELERİNE İLİŞKİN AZAMİ HADLER
İstisna Türü
İndirimli Orana Tabi Teslim ve Hizmetlerle İlgili Katma Değer Vergisi İadesi İşlemlerinde
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Uyarınca Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporuna İstinaden Alınabilecek Diğer Katma Değer Vergisi İadesi İşlemlerinde
Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar ve Yolcu Beraberi Eşya Kapsamında Yapılan Satışlarla İlgili KDV İadesi İşlemlerinde (Süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi bulunması halinde de söz konusu had geçerli olacaktır.)

Son yazılar

Anayasa Mahkemesi, 6183 Sayılı Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasının 1 numaralı bendini iptal etti.

Anayasa Mahkemesi, 6183 Sayılı Kanun'un 28. maddesinin 1. fıkrasının 1 numaralı bendini iptal etti. İptal hükmü, 15.09.2023 tarihli 32310 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandıktan 9 ay sonra yürürlüğe girecektir.

Devamını oku
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.

“Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 12 Eylül 2023 tarihli 32307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Devamını oku
Anayasa Mahkemesi’nden Dijital Hizmet Vergisi ile ilgili Önemli iptal Kararı

Anayasa Mahkemesi Dijital Hizmet Vergisini Düzenleyen 7194 Sayılı Kanun’un Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Erişime Engelle Yetkisi Veren Maddesini İptal Etti

Devamını oku