MFH Group Logo
Flag of the United Kingdom

Muhasebe ve Mali Danışmanlık Hizmetleri

MFH Group, müşterilerinin karşılaştığı mali, idari ve hukuki olaylara ilişkin ihtiyaç duyabileceği aşağıdaki hizmetleri çözüm odaklı bir bakış açısıyla sunmaktadır:

✓ Mali Danışmanlık
✓ Vergi Planlaması
✓ Vergi Mevzuatı ve Uygulamaları Danışmanlığı
✓ Vergi Uyuşmazlıkları (Vergi Davaları)
✓ Vergi Uzlaşmaları
✓ Maliyet Muhasebesi Danışmalığı
✓ Uluslararası Vergi Danışmanlığı
✓ İkili Vergi Anlaşmaları Uygulamaları
✓ Yabancı Sermaye Mevzuatı, Uygulamaları ve Yabancı Sermaye Yatırımları ve Mali Danışmanlığı
✓ Yabancı Uyruklu Kişilerin/ Şirketlerin Vergi Uygulamaları
✓ Kuruluş İşlemleri (Yerli ve Yabancı Sermayeli Şirket, Şube, İrtibat Bürosu ve Temsilcilik Kurulması)
✓ Devir ve Birleşmeler, Değerleme, Şirket Tasfiyesi
✓ Ana Sözleşme Değişiklikleri, Genel Kurul Toplantıları
✓ Sermaye Piyasası Uygulamaları (Halka Arz Çalışmaları)
✓ Mali Mevzuattaki Değişikliklere İlişkin Güncel Bilgi Aktarımları

7456 Sayılı Kanun ile vergi kanunlarında değişiklikler getirildi.
7456 Sayılı Kanun ile vergi kanunlarında değişiklikler getirildi.

15.07.2023 tarihli ve 32249 Sayılı Resmi Gazetede 7456 Sayılı “6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi için Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” yayımlandı.

Güncel, Vergi, Teşvik
Elektronik Veri İbraz Sistemi (e-Viz)
Elektronik Veri İbraz Sistemi (e-Viz)

Vergi Usul Kanununun mükerrer 242’nci maddesinde yer alan yetkiye istinaden yapılan mevzuat değişiklikleri neticesinde; elektronik verilerin elektronik ortamda ibrazını sağlayan “Elektronik Veri İbraz Sistemi (e-Viz)” geliştirilmiştir.

Elektronik Denetim, Vergi
Elektronik Denetim ve Teknolojik Gelişmeler
Elektronik Denetim ve Teknolojik Gelişmeler

Teknolojik gelişmelerle birlikte Gelir İdaresi Başkanlığı da vergi denetimini kolaylaştırmak için elektronik belge ve kayıt oluşturulmasına ilişkin yasal düzenlemeler yapmaktadır.

Elektronik Denetim, Vergi
Sosyal Medya Üzerinden Kazanç Elde Edenlerin Gelir Vergisi Yükümlülükleri
Sosyal Medya Üzerinden Kazanç Elde Edenlerin Gelir Vergisi Yükümlülükleri

Sosyal medya üzerinden kazanç elde edenleri yerine getirmek zorunda olduğunuz yükümlülükler bulunmaktadır. Eğer sosyal medya platformları üzerinden az ya da çok kazanç elde diyorsanız yazımızı mutlaka okuyun.

Vergi
Daha fazla yazı

İletişim Formu

Formu doldurup gönderin, en kısa zamanda isteğinize en uyumlu uzmanımız sizinle iletişime geçecek.