MFH Group Logo
Flag of the United Kingdom

Teşvik Hizmetleri ve Ar-Ge Danışmalığı

MFH Group, müşterilerinin Vergi, Teşvik, İstisna gibi teknik ve karmaşık bir yapıya sahip konuları ve bu konulara ilişkin mevzuatlardan kaynaklı uyuşmazlıklarının çözümüne ilişkin ihtiyaç duyabileceği aşağıdaki hizmetleri çözüm odaklı bakış açılarıyla sunmaktadır:

✓ Yatırım Teşvik Mevzuatı (Yatırım İndirimi İstisnası, KDV İstisnası, Vergi-Resim, Harç İstisnası vb.) ile İlgili Danışmanlık
✓ Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Çerçevesindeki Uygulamalar ile İlgili Danışmanlık
✓ Ar-Ge Teşvik Mevzuatı ile İlgili Danışmanlık
✓ Teknopark Mevzuatı ile İlgili Danışmanlık
✓ Serbest Bölge Mevzuatı Hakkında Danışmanlık
✓ Marka Teşvik Mevzuatı Hakkında Danışmanlık
✓ Fuar, Sergi, Panayır Teşvik Mevzuatı Hakkında Danışmanlık
✓ “Görünmeyen İşlemler” Olarak Tanımlanan İşlemlerdeki Vergisel Yükümlülüklerin Analizi
✓ Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu ile İlgili Yükümlülükler ve Uygulamaları
✓ Diğer Vergi Teşvikleri

Türkiye'de Yenilenebilir Enerji Alanına Sağlanan Teşvikler
Türkiye'de Yenilenebilir Enerji Alanına Sağlanan Teşvikler

Türkiye'de yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmak ve teşvik etmek için devlet tarafından doğrudan ve dolaylı olarak sağlanan birtakım avantajlar bulunmaktadır.

Enerji, Teşvik
7456 Sayılı Kanun ile vergi kanunlarında değişiklikler getirildi.
7456 Sayılı Kanun ile vergi kanunlarında değişiklikler getirildi.

15.07.2023 tarihli ve 32249 Sayılı Resmi Gazetede 7456 Sayılı “6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi için Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” yayımlandı.

Güncel, Vergi, Teşvik
6923 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
6923 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 6923 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 10.03.2023 Tarihli Resmi Gazete'de Yayımlandı.

Teşvik
Daha fazla yazı

İletişim Formu

Formu doldurup gönderin, en kısa zamanda isteğinize en uyumlu uzmanımız sizinle iletişime geçecek.