MFH Group Logo
Flag of the United Kingdom

Vergi Denetimi

MFH Group, gerçek ve tüzel kişilerin (şirket, dernek ve vakıfların, bunların işletme veya teşebbüslerinin) bilanço ve gelir tablolarını, vergi kanunlarına göre verilmiş beyanlarını, vergi kanunlarıyla ilgili taleplerini, vergi kanunları ve genel kabul görmüş muhasebe standartlarına uygunluğu açısından denetler ve tasdik eder. Hazırlanan tasdik raporları müşterilerin ve resmi mercilerin istifadesine sunulur. Kanunlar gereğince resmi mercilere verilen ve Yeminli Mali Müşavirler tarafından tasdik edilmiş tablolar, kamu idarelerince devletin denetim elemanlarınca tasdikin kapsamı ölçüsünde incelenmiş bir belge olarak kabul edilir.

Anayasa Mahkemesi, 6183 Sayılı Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasının 1 numaralı bendini iptal etti.
Anayasa Mahkemesi, 6183 Sayılı Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasının 1 numaralı bendini iptal etti.

Anayasa Mahkemesi, 6183 Sayılı Kanun'un 28. maddesinin 1. fıkrasının 1 numaralı bendini iptal etti. İptal hükmü, 15.09.2023 tarihli 32310 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandıktan 9 ay sonra yürürlüğe girecektir.

Vergi, Hukuk, Güncel
“Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik” yayımlandı.
“Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik” yayımlandı.

22.07.2023 tarihli ve 32256 Sayılı Resmi Gazetede “Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik” yayımlandı.

Güncel, Vergi
Anayasa Mahkemesi Vergi Usul Kanunu 153/A maddesinde bazı hükümleri iptal etti.
Anayasa Mahkemesi Vergi Usul Kanunu 153/A maddesinde bazı hükümleri iptal etti.

Anayasa Mahkemesi'nin 22.03.2023 tarihli kararıyla, Vergi Usul Kanunu'na eklenen 153/A maddesindeki teminat uygulamasıyla ilgili bazı hükümler iptal edildi

Güncel, Vergi
7456 Sayılı Kanun ile ek motorlu taşıtlar vergisi getirilmiştir.
7456 Sayılı Kanun ile ek motorlu taşıtlar vergisi getirilmiştir.

Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda yapıldı.

Güncel, Vergi
Daha fazla yazı

İletişim Formu

Formu doldurup gönderin, en kısa zamanda isteğinize en uyumlu uzmanımız sizinle iletişime geçecek.