MFH Group Logo
Türk bayrağı

Full Ratification Agreement Concluded in Due Time

Cover Image for Full Ratification Agreement Concluded in Due Time

SOME OF THE RIGHTS PROVIDED BY A FULL RATIFICATION AGREEMENT CONCLUDED IN DUE TIME

Some of the advantages provided to taxpayers with a full attestation agreement made in due time are given in the table below.

SIRA SÜRESİNDA YAPILMIŞ TAM TASDİK SÖZLEŞMESİNİN MÜKELLEFLERE SAĞLADIĞI HAKLAR YASAL DAYANAĞI
1 İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan 2.600.000 TL Üzerindeki KDV İadelerini YMM Raporu ile Nakden Alabilme İmkanı 46 Seri No.lu SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği
2 1.300.000 TL Üzerindeki Diğer KDV İadelerini YMM Raporu ile Alabilme İmkanı
3 Özel Fatura ile Yapılan Satışlarda Tam Tasdik Sözleşmesi Olması Halinde 350.000 TL'ye Kadar Nakit İade Alabilme İmkanı
4 İmalatçılar tarafından yapılan mal ihracatlarında, Süresinde Tam Tasdik Yapmış Mükelleflerin Aylık Nakit İade Sınırı 10.000 TL yerine 100.000 TL Olarak Dikkate Alınır 41 Seri No.lu Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliğinde YapılanDeğişiklik
5 Gelir/Kurumlar Vergisinden Kesinti Yoluyla Ödenmiş, Henüz Sonuçlanmamış Nakit İade Taleplerine De Uygulanmak Üzere; Süresinde Tam Tasdik Sözleşmesi Yapmış Mükelleflere 1.1.2023 Tarihinden İtibaren Üst Limit 1.518.000 TL Olarak Uygulanır (Gelir ve Kurumlar Vergisinden kesinti yoluyla ödenen vergilerden doğan ve _ 1.1.2023 _ tarihi itibariyle henüz sonuçlanmamış nakit iade taleplerinde _ Tam tasdik aranmadan dilekçeye istinaden yapılabilecek nakit iade sınırı 151.000 TL 'dir. Bu tutarı aşan _ 151.001–1.518.000 TL _ arası nakit iadelerde ise, Süresinde Yapılmış Tam Tasdik Sözleşmesi aranılır. Tam tasdik sözleşmesi olmaması halinde _ 151.000 TL'yi _aşan nakit iade talepleri ile Tam Tasdik Sözleşmesi olsa dahi _ 1.518.000 TL'yi__aşan nakit iade talepleri vergi inceleme sonucuna göre yerine getirilir.) 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
6 KDV İadelerinde İndirimli Teminat Uygulamasından (İTUS) Yararlanılabilmesi İçin Süresinde Yapılmış Tam Tasdik Sözleşmesi Aranır (Diğer Şartlarla Birlikte) KDV Genel Uygulama Tebliği
7 Süresinde Yapılmış Tam Tasdik Sözleşmesi Olan Mükelleflerin Artırımlı Teminat Uygulamasında (ATU) %60 Teminattan Yararlanma İmkanı (Diğer Şartlarla Birlikte)

VAT REFUND LIMITS THAT CAN BE RECEIVED IN CASH WITH A CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT REPORT

The VAT refund amounts that can be received in cash with the Certified Public Accountant report without a Full Attestation agreement are given in the table below. For cash refunds exceeding these amounts, a Full Attestation Agreement made in due time is required.

SÜRESİNDE DÜZENLENMİŞ TAM TASDİK SÖZLEŞMESİ BULUNMAYAN MÜKELLEFLERİN, YMM TASDİK RAPORUNA İSTİNADEN ALABİLECEKLERİ KDV İADELERİNE İLİŞKİN AZAMİ HADLER
İstisna Türü
İndirimli Orana Tabi Teslim ve Hizmetlerle İlgili Katma Değer Vergisi İadesi İşlemlerinde
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Uyarınca Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporuna İstinaden Alınabilecek Diğer Katma Değer Vergisi İadesi İşlemlerinde
Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar ve Yolcu Beraberi Eşya Kapsamında Yapılan Satışlarla İlgili KDV İadesi İşlemlerinde (Süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi bulunması halinde de söz konusu had geçerli olacaktır.)

Latest posts

The Constitutional Court has annulled subparagraph 1 of paragraph 1 of Article 28 of Law No. 6183.

The Constitutional Court has annulled subparagraph 1 of paragraph 1 of Article 28 of Law No. 6183. The annulment provision will come into effect in nine months.

Read article
Amendment to the Regulation on Unlicensed Electricity Generation in the Electricity Market.

The "Regulation Amending the Regulation on Unlicensed Electricity Generation in the Electricity Market" was published in the Official Gazette dated September 12, 2023 and numbered 32307.

Read article
Incentives Provided for Renewable Energy in Turkey

There are a number of direct and indirect advantages provided by the government to increase and encourage renewable energy investments in Turkey.

Read article