MFH Group Logo
Flag of the United Kingdom

Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı Danışmalığı

MFH Group, müşterilerinin İhracat, İthalat ve Kambiyo Mevzuatı ve Uygulamaları kapsamında ihtiyaç duyabileceği aşağıdaki hizmetleri çözüm odaklı bir bakış açısıyla sunmaktadır:

✓ Gümrük mevzuatı
✓ Dış ticaret mevzuatı
✓ Dış ticaretle bağlantılı vergi mevzuatı (GMSİ, SMK, tevkifat, KDV,damga vergisi)
✓ Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Mevzuat ile İlgili Danışmanlık
✓ KDV-ÖTV mevzuatı ve iade işlemleri
✓ İhracat işlemleri
✓ Dahilde işleme rejimi
✓ Gümrük uzlaşma (uzlaşma sürecinde danışmanlık)
✓ Gümrük dava süreci
✓ Denetim süreci (müfettiş incelemesi sürecinde danışmanlık)

İhraç Kayıtlı Satışlarda Dövizle Ödeme Yasağı
İhraç Kayıtlı Satışlarda Dövizle Ödeme Yasağı

11/8/1989 tarih ve 20249 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararın 4'üncü maddesi

Gümrük ve Dış Ticaret, Vergi
70 No.lu Katma Değer Vergisi Sirküleri
70 No.lu Katma Değer Vergisi Sirküleri

Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması konusunda 70 No.lu Katma Değer Vergisi Sirküleri Yayınlandı.

Gümrük ve Dış Ticaret, Vergi
Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu Düzenleme Zorunluluğu
Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu Düzenleme Zorunluluğu

Makalemizin konusunu “Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu” düzenleme zorunluluğu ve bu zorunluluğa uymamanın yaptırımları ile bu yaptırımlara ilişkin öneriler oluşturmaktadır.

Gümrük ve Dış Ticaret, Vergi
Daha fazla yazı

İletişim Formu

Formu doldurup gönderin, en kısa zamanda isteğinize en uyumlu uzmanımız sizinle iletişime geçecek.